Gwerthuso a rhannu dysgu o Dyfodol Gwell

Mae’r Gronfa Loteri Fawr wedi comisiynu partneriaeth a arweinir gan Ecorys gyda Phrifysgol Nottingham, Parenting UK ac IPSOS Mori i gynnal gwerthusiad annibynnol o raglen Dyfodol Gwell dros gyfnod pum mlynedd rhwng 2011 a 2016. Mae’r partneriaid yn cynnig arbenigedd ategol o feysydd ymchwil, academia a’r sector gwirfoddol. Gyda’i gilydd byddant yn sicrhau bod y gwerthusiad yn gadarn ac yn cael yr effaith orau ar bolisi ac arfer.

Nod y gwerthusiad yw asesu effeithiolrwydd ac effaith y rhaglen. Bydd yn cefnogi’r prosiectau yn y gwaith o nodi canlyniadau a mesur cynnydd dros amser a bydd yn canolbwyntio ar dderbyn a rhannu dysgu rhwng y prosiectau unigol, a lledaenu i wneuthurwyr polisi ac ymarferwyr ledled y DU.

Adroddiad Terfynol: Crynodeb

Adroddiad Gwerthuso Blwyddyn 3: Crynodeb

Adroddiad Gwerthuso Blwyddyn 3: Adroddiad Llawn

Darllenwch am rai o brosiectau blaengar Gwella Dyfodol y Gronfa Loteri Fawr yma

Gwerthusiad o Raglen Dyfodol Gwell y Gronfa Loteir Fawr: Adroddiad Gwerthuso Blwyddyn 1

Gwerthusiad o Raglen Dyfodol Gwell y Gronfa Loteri Fawr: Adroddiad Gwerthuso Blwyddyn 2: Crynodeb

Tadau a theuluoedd: Canllaw i helpu ymarferwyr rhianta i gynnwys tadau a gweithio gyda nhw

Tadau a theuluoedd

Cryfhau lles cymdeithasol ac emosiynol teuluoedd

Gweithio gydag Ysgolion Cynradd

Adeiladu Gwydnwch Cymunedol